kjellfrisk.com

min musik, poesi, prosa, nyheter

Jag presenterar mig här i egenskap av  kompositör och författare

Hitta mig också på; lattklacktsvarsmalt.blogspot.com

Facebook: Lättkläckt&Svårsmält

Wordpress: Lättkläckt!

 

Böndröm

I grön och svullen skida,
en balja full med huve´n,
ditt ego börjar lida
av många känslor kluven.
För hur du därpå tänker
att samman med oss växa,
att glädje vi först skänker
men blir dig se´n en läxa.

Att växa upp till mogen
nog passar för de yngre
du spränger lätt den fogen
som äldre, också tyngre.
Du hoppar snart nog ur
skidan, lämnar dina vänner!
Nu blivit just din tur
för ett solo här du känner.

Väl nere i mörka leran
finns endast nu ditt jag
du rullar in i eran
när växten avtar svag.
Nu väntar så ditt slut
att spränga här ditt skal
en grodd vill komma ut
du håller först ditt tal

om att leva i en skida,
hur sprängas skall en söm.
Att också tvingas lida
då baljan blev till dröm.
-Var modig som en böna
kom våga kliva ut
ur drömmar dina sköna,
att bli dig själv till slut.