kjellfrisk.com

min musik, poesi, prosa, nyheter

Jag presenterar mig här i egenskap av  kompositör och författare

Hitta mig också på; lattklacktsvarsmalt.blogspot.com

Facebook: Lättkläckt&Svårsmält

Wordpress: Lättkläckt!

 

Fråga till konferens i dans: -Kan man dansa utan musik?

Publikens fråga till Danskonferensens expertpanel


"-Kan man dansa utan musik?"
-Menar du nu dans som konstform? Ok. Musik och dans är ju två helt skilda konstformer. Musik existerar bevisligen för sig själv så varför skulle inte dans kunna göra detsamma?
-Frågar du mig nu?
-Nej, det var en retorisk fråga. Dans är ju inte bara ett rytmiskt rörelsemönster, det är ju så mycket mer. Dans är en gestaltningsform, precis som teater och pantomim. 
-Så du menar att dans inte alls har med musik att göra?
-Av tradition har den det. Men egentligen har dans lika lite att göra med musik som t.ex. film. Men konstformerna interagerar oftare än de inte gör det!    
-Du nämnde pantomim. Skulle man kunna säga att den är en form av dans?
-Det skulle man i och för sig. Men den räknas som en underavdelning av teater faktiskt. Men rörelserna i pantomim är väldigt lika de i dans. Uttrycket sitter i kroppen, och i mimiken förstås.
-Teater klarar sig bra utan ord just i sk. kroppsteater. Men dansen har inte haft lika lätt att utveckla den tysta dansen, varför det?
-Det finns dansformer som inte använder musik men ljud, tal, rop och inspelade ljud. Men du har rätt, det är inte så vanligt.
-Om jag går till mig själv är det ju just i en musikalisk kontext jag känner att jag vill röra mig, uttrycka mig i dans, trots att jag inte bär någon dansare. Jag skulle nog inte spontant börja dansa till trafikbuller.
-Dansens embryo finner man säkert i den medsvängning en människokropp spontant kommer i när den låter sig påverkas av ett rytmiskt mönster. Dock kan dansen lika gärna uppstå ur en känsla eller sinnesstämning. 
-Så dans behöver inte alls vara ett rytmiskt upprepande av rörelser?
-Absolut inte. Mönster uppstår ändå. En dans som är bara säg fem sekunder lång behöver inte ha och innehåller sannolikt inte heller någon upprepning alls. Men den fem sekunder långa helheten kan upprepas senare eller samtidigt av någon annan och då uppstår ett mönster. Men upprepning i sig är inget kriterium för att man skall definiera något som dans. 
-Kan i princip allt vara dans då? Om jag böjer mig ner för att knyta mina skor och sedan sträcker på mig och gäspar samtidigt, är det dans?
-Absolut. Om du har bestämt att det är det. Men då har du också sagt att du uttrycker dig konstnärligt när du gör det, att du utövar en konstform. Det kan vara svårt att övertyga en eventuell publik om att du just utfört ett dansnummer bara.
-Hur kan jag göra det då?
-Om du upprepar rörelsen ett antal gånger och därmed stiliserar den har du redan visat att du vill säga något med din rörelse. Ett annat sätt är att du ber din kompis göra samma sak som du, samtidigt eller som imitation. Du kan göra allt baklänges också. Men då har du plötsligt blivit kreativ. Din rörelse blir ett sätt att uttrycka något annat än vad den förefaller vara. Kreativiteten utnyttjar det vardagliga till att säga något nytt, förhoppningsvis.
-Så om jag verkligen knyter skorna, sträcker på mig samtidigt som jag gäspar och gör det övertygande så kommer min publik att uppfatta det som konst?
-Om du lyckas övertyga dem om att du inte bara knyter skorna, gäspar och sträcker på dig för att du är trött, ja. Om du har ett annat budskap, och att det går fram, då är det sannolikt dans du sysslar med.
-Ok. Ska bli kul att testa det på busshållplatsen i morgon bitti.
-Vi följer dig på sociala medier. Lycka till!