kjellfrisk.com

min musik, poesi, prosa, nyheter

Jag presenterar mig här i egenskap av  kompositör och författare

Hitta mig också på; lattklacktsvarsmalt.blogspot.com

Facebook: Lättkläckt&Svårsmält

Wordpress: Lättkläckt!

 

Drömmar i parken om drömparken

-Kan framtidsspaning verkligen vara något för parken? 
-Du tänker på att det blir för abstrakt kanske? 
-Hur kan man göra det lekfullt och samtidigt lärorikt? 
-Kan man t.ex. förändra perspektiv och storleksförhållanden på ett enkelt sätt? 
-Vad har det med framtid att göra? 
-Jag tänker på det faktum att insekterna kommer att överleva mänskligheten. Men vad kan hända med insekterna innan människan som art dör ut? Kan de mutera och bli gigantiska? Som i Jurasic Park fast det där var utdöda djur som blev levande? 
-Du menar att vi skulle måla upp ett scenario där insekterna härskar på jorden? Det låter väldigt skrämmande. 
-Måhända. Men det finns kanske en poäng med att vända på dagens styrkeförhållanden. Det skulle bli tydligt och pedagogiskt att visa hur människans grymhet förstör för allt annat liv. 
-Kan vi inte istället bygga upp en idealvärld, ett Utopia, där allt fungerar väl, en harmonisk värld? 
-En sådan värld som barnen drömmer om! Barnen får skapa den goda värld de saknar idag. 
-Den aktiviteten skulle bli en terapeutisk sandlåda för otrygga barn. Psykologer skulle ha möjlighet att studera vad barn är rädda för.
-I barns fria lekar bearbetar de sin oro och ångest. Lek är läkande. 
-Just det. Ska vi kalla parken för Läk-Parken? Play&Heal. -Läkande lekande!

-Vår egen uppfattning om framtiden kommer ändå att styra hur vi utformar berättelsen som alla lekar utgår ifrån, eller? 
-Jo, vi har ju vår ideologi om det hållbara, naturvänliga men ändå teknologiska samhället. 
-Bröderna Krut var ju bra på att ta till vara, återbruka, beprövad "know-how". Är det inte just i bondekulturens metoder vi hittar många av framtidens lösningar på världens problem? 
-Du tänker på närodlat, självhushållning, egen energiproduktion, ett ekologiskt tänkande? 
-Precis. Tanken på odling är väl utmärkt. Varför skulle inte parken kunna ha sitt eget koloniområde? Där finns också de små hus som inte kräver bygglov, fantasihusen, det annorlunda boendet. 
-Det brukar vara mycket fantasieggande för barn att få planera sitt eget hus. Drömmen om det egna lilla krypinnet är stark! -Ska vår story utgå från byggandet av ett fantasifullt samhälle? Hur barnen, som i storyn kanske inte är barn utan djur eller insekter, funderar och bedömer vad de vill ha med. 
-Kommer de att ta med skolorna? Eller bankerna? Vad är viktigast? 
-Du menar att vi erbjuder ett slags fysisk Simcity-park? Eller ska den vara virtuell? Eller båda? 
-Det låter kul! Även om inte allt går att bygga i verkligheten är storyn bra. Vi låter barnen styra hur en utopisk värld ska se ut. I de berättelser vi skriver kan vi, utan att använda pekpinnen, ställa barn inför val. Valen kan vara av typen: Ett samhälle, kanske ett mindre i storleksordningen en by, kan styras av en kung/drottning, en president eller ett byaråd. Sedan får vi presentera de problem som kommer emot. Och lösningarna kan erbjudas med flera alternativ. 
-Kan det inte bli för politiskt det här? 
-Nej, varför det? Barn funderar och kan lära sig om demokrati på detta sätt. Men alternativen kan också hämtas från historien. Samhällen kan se ut som på vikingatiden, eller som under storfurstendömets tid. Då blir berättelsen ett historiskt rollspel! 
-Så genom att jämföra olika äldre samhällsstrukturer kan barnen lära sig något om framtidens samhälle? 
-Just precis! Leken med vår historia för oss in i framtiden!