kjellfrisk.com

min musik, poesi, prosa, nyheter

Jag presenterar mig här i egenskap av  kompositör och författare

Hitta mig också på; lattklacktsvarsmalt.blogspot.com

Facebook: Lättkläckt&Svårsmält

Wordpress: Lättkläckt!

 

Du själv är det enda sanna måttet att mäta lyckan i ditt liv!

Du får en stund på jorden
och du vill leva den stunden.
Hur du ska leva är upp till dig,
men du vill förmodligen leva lycklig.
Bland dem som försökt göra det
före dig har många misslyckats,
bara ett fåtal kan ärligt säga att de levt lyckliga.
 
Inte ens de lyckligt lottade säger att de
varit lyckliga under hela tiden av sin levnad.
 
Ett försvinnande litet fåtal kan säga att de dör lyckliga.
 
Hur kan det komma sig att vi den stund vi fått på jorden,
den enda ynka lilla stunden, misslyckas så kapitalt med
vårt mål?
 
Är det helt enkelt så att målsättningen är fel?
Eller är det fel på vår definition av lycka?
För det förefaller som om vi definierar lycka
utifrån tämligen stereotypa kriterier?
Lycka i betydelsen närvaro av kärlek,
välstånd, gemenskap, framgång.
 
Men tänk om definitionen faktiskt är alldeles fel
och dessutom på tok för generell?
Definitionerna är kanske mångfaldiga, lika många
som levnadsstunder på jorden?
Kanske också lika olika som vi människor är olika varandra?
   
Om det är på det viset kan många fler vara
lyckliga fastän de inte vet om det!
 
Dags att tänka över vad lycka är för dig!
Lycka är betydelsefull just i den skepnad
den tar sig uttryck i ditt liv, inte i andras. 
Som om den vore den sällsynta fjärilen
du varsamt kupar dina händer runt för att
den inte ska skada sina vingar.
 
Att vara varsam med sin alldeles egna lycka,
för att den just är så betydelsefull för dig,
gör ditt liv alldeles särskilt betydelsefullt.
För dig.
Du själv är den mest betydelsefulla faktorn
i ditt lyckliga liv, därför att bara du
kan bestämma hur stor betydelse du
tillmäter din egen definition av lycka.
 
Tillåt inte andras lycka att få betydelse för ditt eget mått på lycka!
Du själv är det enda sanna måttet att mäta lyckan i ditt liv!