kjellfrisk.com

min musik, poesi, prosa, nyheter

Jag presenterar mig här i egenskap av  kompositör och författare

Hitta mig också på; lattklacktsvarsmalt.blogspot.com

Facebook: Lättkläckt&Svårsmält

Wordpress: Lättkläckt!

 

Jubelgyckel

Gycklarskara vill återförenas
för att fira femtio år av gyckel
med Anonymus och Praetorius,
mot konstmusikaliskt råhyckel,
med resor till totalitära diktaturer
och mondäna höglänta finkulturer,
i pipor och lurar nyfiket pustande 
över skabrösa texter ivrigt frustande
knäppande, gigande och skämtande
i allelujor och mässor klämtande
med samma vördnadsbefriade läten
med vilka gycklarna tidigt tog täten
i avdammandet av musikvetenskapen
medelst sådana gycklarmanér som rapen!   

Numera de mest var för sig gör gyckel
 för femtio år, det får man lov att respektera,
är en mogen ålder, för som på enhjulig cykel
 har gycklarfärden lyckats balansera
på sin slaka lina genom århundraden
resan långt längre än ynka fem tionden,  
utan att någonsin låta sig distraheras
av tidiga musiktrender och likaså vågor
 och då gycklarskarorna ständigt förmeras
för att med sitt gyckel väcka frågor,
kan man bara halvsekelvist svara
att gycklarnas afton ännu inte är över,
 tydligt är att världen just gyckel behöver!