kjellfrisk.com

min musik, poesi, prosa, nyheter

Jag presenterar mig här i egenskap av  kompositör och författare

Hitta mig också på; lattklacktsvarsmalt.blogspot.com

Facebook: Lättkläckt&Svårsmält

Wordpress: Lättkläckt!

 

Läsningen och rösten

Döm om min stora förvåning
när jag i stilla veckan upptäckte
att på biblioteket för utlåning
fanns en medborgare villig
att för penning billig
låna sin röst för läsning
skönt ur litteraturen.

Rösten med sin hesa väsning 
förförde mig totalt, hur en
lånad röst kan örat smeka
och med min lust leka
så till den grad att jag
som ser självbehärskning
som nödvändig, rent av lag,
kände ren upphetsning
en oregerlig åtrå.

Bekymrad undrar försiktigt
hur få lånet att bestå,
kan förnyas, det är riktigt,
men min lust till läsning
är låneröstens väsning 
som främsta förtjänst,
för min del det kvittar
att förlorad är spänst
i steget, förteget hittar
jag snart nog en lösning
för evig lång läsning.

Den förförda kan förföra,
tanken slog mig snart,
den rösten vill jag höra
vid min sida underbart
viska poesi och prosa
så fram med sliten glosa
jag så avslöjar mig:
"-Hör, mitt hjärtas röst,
jag redan saknar dig!"
    -Ett livstidslån, min enda tröst,
är nu vad jag begär,
jag friar till dig nu och här,
uppfyll min heta dröm,
leve strax vår läsnings lust,
varje realistisk tanke glöm,
för viktigast i livet just
är läsningen och rösten,
de ger den rätta trösten.