kjellfrisk.com

min musik, poesi, prosa, nyheter

Jag presenterar mig här i egenskap av  kompositör och författare

Hitta mig också på; lattklacktsvarsmalt.blogspot.com

Facebook: Lättkläckt&Svårsmält

Wordpress: Lättkläckt!

 

Relationer är nedärvda...

-Tänk om det är så att våra relationer i själva verket är mycket äldre än vi själva?!
-Det rimliga är väl att det är precis tvärtom!
-På ett kronologiskt plan är det just så. Men jag tänker på hur relationer och relationsmönster går igen från generation till generation.
-Jaha, var det så du tänkte. Det finns säkert färre relationer, relationsvarianter, än det finns människor.
-Javisst! Människor uppvisar ju en oändlig variation i sin genologi. Relationer är betydligt mindre rika på differentierade uttryck.
-Du menar att vi i våra relationer har ett begränsat utbud att välja mellan?
-Ja. Det tycks som om vi har det, eller bara uppfattar vissa möjliga relationstyper.
-Hur menar du nu?
-Att igenkänningsfaktorer styr oss in på traditionella relationsmönster, och att de blir konserverande. Våra, människornas, relationer styrs utifrån generationers erfarenheter. Vi skapar aldrig nya relationer, vi inleder enbart gamla relationer med nya människor. Och det sker från båda håll!
-Du menar att vi inleder relationer med människor som svarar mot de förväntningar vi har på en relation? Och att dessa förväntningar är nedärvda?!
 -Så verkar det vara. Relationsmekanismerna kan vara hur gamla som helst. Vi tycker att vi hittar hem ibland när vi träffar en ny människa, det kan vara en livspartner. Det kan vara en själsfrände. Men det vi i själva verket upplever är bara en nedärvd affirmation för en personlighetstyp som främjar relationen. Kanske det rentav är en förutsättning för att det överhuvudtaget leder till en kontakt till en början och att den sedan består.
-Men du menar att det är en god sak? Våra förväntningar bidrar till att tro på relationen, inte sant?
-Ja. Men vi kanske missar andra ingredienser i relationen, vi ser dem inte p.g.a. att våra föreställningar är så starka om hur relationen ska vara.
-Vi är relationsblinda? Relationen är i själva verket inte den vi tror?!
-Jag tror att det för det mesta är så. Vi har nog en begränsning här.
-Den kan vara skadlig för relationen också, eller?
-Absolut. Relationer är aldrig så enkla att vi kan påstå oss känna oss trygga med dem.
-Känna att vi kommit hem när vi träffar en ny människa menar du?
-Nej. Relationer är hårt styrda av förväntningar och formas därefter men de kan aldrig konserveras.
-De förändras under resans gång?
-Exakt! Relationer muterar precis som cellerna i våra kroppar.
-Men det vill vi helst inte se?!
-Nej. Vår syn på relationer förändras ju inte, den är starkt nedärvd i sin trångsynta form.
-Borde vi försöka ändra på det här? Människor kan ju fara illa i sina relationer, trots att de så starkt tror på dem?
-Relationer är starkt styrda av de subjektiva föreställningarna vi har om livet och om våra medmänniskor.
-Vi måste alltså försöka förändra hur vi ser på oss själva?
-Förmodligen. Först då kan vi se något nytt i relationerna vi lever i.
-Och uppleva en välkänd relation som helt ny?!
-Kanske det kanske.