kjellfrisk.com

min musik, poesi, prosa, nyheter

Jag presenterar mig här i egenskap av  kompositör och författare

Hitta mig också på; lattklacktsvarsmalt.blogspot.com

Facebook: Lättkläckt&Svårsmält

Wordpress: Lättkläckt!

 

Formalin

Den påtagliga förändringen är inte den som sker plötsligt
utan den som äger rum i det tysta, när vi inte ser,
 när vi inte kommunicerar, när vi lever medvetslöst.
 
Vi kapslar in medvetandet i små burkar med lock,
som om innehållet skulle kunna bevaras oantastat.
 
När vi plötsligt väcks ur självisoleringens koma
upptäcker vi att allt är förändrat.
 
Formalinindränkta minnen stirrar bleka
och uppluckrade tillbaka utan att kunna tala.
 
Det större Medvetandet låter sig inte bekomma.