kjellfrisk.com

min musik, poesi, prosa, nyheter

Jag presenterar mig här i egenskap av  kompositör och författare

Hitta mig också på; lattklacktsvarsmalt.blogspot.com

Facebook: Lättkläckt&Svårsmält

Wordpress: Lättkläckt!

 

Katedralbyggaren

En barockpoet har lämnat jordelivet.
Så lämnade han, pristagaren, efter sig 
ett verk som i likhet med en katedral 
är så mycket större än sin byggherre.

Han hörde hemma där, under de djupa
valven svävade han obehindrat, som
 en Michelangelo skapade han de bilder 
som nu fortsätter att leva sitt eget liv när 
deras skapare fullbordat sin livsgärning.

Barockpoetens skapelse är en katedral full 
av målningar, där han själv haft rollen som 
tjänsteanden, den ödmjuke tjänaren, den 
besjälade bildhuggaren utförande ett uppdrag.

Uppdraget är slutfört. Vi har någonstans
att ta vägen om vi önskar söka sanningen.
  Med våra blickar riktade mot katedralens
kupoler förmår våra oroliga sinnen stillna.