kjellfrisk.com

min musik, poesi, prosa, nyheter

Jag presenterar mig här i egenskap av  kompositör och författare

Hitta mig också på; lattklacktsvarsmalt.blogspot.com

Facebook: Lättkläckt&Svårsmält

Wordpress: Lättkläckt!

 

Skoluniform skall införas i våra skolor,enligt skolministern. "-Det kommer att underlätta integrationen"

 Skolminister Fridolin föreslår i en regeringsproposition att det i  skolorna införs skoluniform.
-En enhetlig klädsel underlättar  integrationen av barn från andra länder och religioner. På frågan om hur uniformen är tänkt att se ut svarar ministern: "-Den bör vara diskret men ändå avspegla den kulturella  mångfald vi har i vårt land idag. Vi vill inte heller särskilja könen utan tänker oss någon slags unisex uniform. Huruvida också lärarna berörs av klädkoden är i detta skede ännu oklart.