kjellfrisk.com

min musik, poesi, prosa, nyheter

Jag presenterar mig här i egenskap av  kompositör och författare

Hitta mig också på; lattklacktsvarsmalt.blogspot.com

Facebook: Lättkläckt&Svårsmält

Wordpress: Lättkläckt!

 

Vilsegångna konung

Ser du inte dina skatter
vi ligger för dina klövar,
vi gömmer oss under stenarna, 
vi vilar i strandbrynet?
Vi skymtar fram ur dimman
hastigt ropande ur fågelhamnar,
vi stiger upp ur stenarna som 
forntida klangspel,
vi gömmer oss i lövverket
vi utsänder en svag doft av
skvattram och kåda,
ur skogens djupa ödslighet
viskar vi fram vår existens.

Vad för dig bort från dina hemtrakter,
varför lockar dig smutsig betong 
och död petrifierad mark?
Förstår du inte ditt eget bästa längre? 

Återvänd snart till oss,
du vilsegångna konung,
skogens skatter tillhör dig.