kjellfrisk.com

min musik, poesi, prosa, nyheter

Jag presenterar mig här i egenskap av  kompositör och författare

Hitta mig också på; lattklacktsvarsmalt.blogspot.com

Facebook: Lättkläckt&Svårsmält

Wordpress: Lättkläckt!

 

Bortdömda fester


Kungens loge

Dörren öppen på vid gavel 
Till var vän av kungars gård 
Kom och följ en kunglig bana 
Ge dig hän i kunglig vård

Njut det goda med hans gäster 
Logen rymmer dig och dem 
Som älskar fläktar från den tiden 
Då bjudning hölls i kungligt hem

Idag vi firar att han Kungen 
Bodde här en liten tid
Kunglig glans det skänker logen 
Upp på springaren sitt så rid

In i tider flydda redan
Här de lever än idag
Uti kungens loge träd du bjudne 

Ty här är kungens ord din lag.

Kungen kungör allaredan
Att till gästabud han anbefallt 

Skall nu hållas i hans loge 
Håll in din fåle, gör här halt!

Lägg din värja nu åt sidan 
Fröjda dig i kunglig vård
Här bor fridens liljor sedan 

Kungen kallat till sin gård.

Träd nu värdigt in i logen 
Höj ditt glas för kungens krona
Festen börjar med en gång 
Uti sång din hyllning tona.