kjellfrisk.com

min musik, poesi, prosa, nyheter

Jag presenterar mig här i egenskap av  kompositör och författare

Hitta mig också på; lattklacktsvarsmalt.blogspot.com

Facebook: Lättkläckt&Svårsmält

Wordpress: Lättkläckt!

 

Brevet eller Tårpilen

Brevet eller Tårpilen


I ett land för länge se´n,
skrev en flicka till sin vän:
”-Vill du bli min hjärtans kär?
Du får hämta mig här.”
Brevet skrev hon med sitt blod,
Allt hon kände däri stod:
”-Jag har längtat till dig så,
se´n du från mig måste gå.”

mellanspel

Flicka lade så sitt brev
i en ask, därpå hon skrev:
-Till en vän, om du är den,
som jag tror håller av mig än.

Asken gömde hon så
att ej någon finna må,
hennes längtan skulle han,
endast han, få veta så.

I en skog någonstans,
vid en bäck, där fanns
litet brev med prydlig stil
i ett hål, i en stor pil.

mellanspel

Flickan vänta´ många år,
hon hann fälla mången tår.
”-Varför svarar du ej säg,
hjärtat brister snart för mej!”

Brevet ligger där väl än,
i en ask med silverspänn.
Flickan hörde aldrig av
den till kärleken sin hon gav.

mellanspel

Hundra år har nu gått.
Vid ett dike där har stått
ett gammalt träd. Jag tror det är
en stubbe, den gömmer något där?

För länge se´n där stod ett träd,
vid en bäck. Det blev en sed
man förr bruka´ gå dit ned.
Idag har trädet blivit ved.

Pilen gömde ett brev
som av hjärteblod skrevs.
Man sa att, när vinden går,
pilen fäller sorgetår.

KF07