kjellfrisk.com

min musik, poesi, prosa, nyheter

Jag presenterar mig här i egenskap av  kompositör och författare

Hitta mig också på; lattklacktsvarsmalt.blogspot.com

Facebook: Lättkläckt&Svårsmält

Wordpress: Lättkläckt!

 

Hensyftning: -Kim går både med och utan skägge´.

Namngivningsfunderingar
i fosterstadium

Av hänsyn till att personen
ännu inte kan bli avslöjad
anlägger vi den försiktiga tonen,
låter tillhörigheten beslöjad

förbli om vilket slags genus
vi ska sätta på den tilltänkta,
som vår snabbtänkta fiffikus
önskat, att när den bestänkta

sedermera själv fått upptäckta
sin rättmätiga genustillhörighet
betecknar vi därför helt fräcka
den med hen, med behörighet

att avgöra sin identitetsfråga,
huruvida ofödda Hen kvinnlig
eller manlig sig kalla våga,
så kan Hen också bli oövervinnlig

för statliga folkbokföringsregistret,
skapar lätt kaos i nummersystemet,
sätter uråldrig byråkrati helt i klistret,
för när udda nu blir jämnt, problemet

att registrera riktigt en befolkning
då lämnas helt godtyckligt åt hen
som låter sin personliga tolkning
styra den uppgift som tillhör staten;

att skilja tydligt det ena från det andra
så att felaktigt inte blir i statistiken.
Om ett gossebarn skulle heta Sandra?
Tänk er familjesidan med den rubriken!

Därför döps nuförtiden barn helt neutralt
till sådana namn som passar bägge,
vilket genus Hen har blir helt egalt:
Kim går både med och utan skägge´.