kjellfrisk.com

min musik, poesi, prosa, nyheter

Jag presenterar mig här i egenskap av  kompositör och författare

Hitta mig också på; lattklacktsvarsmalt.blogspot.com

Facebook: Lättkläckt&Svårsmält

Wordpress: Lättkläckt!

 

Mystikern

Vem vill väl inte vara en mystiker,
som Tomas Tranströmer?

Men hur blir man det?
Kan man bestämma sig
för att bli en mystiker?
Eller är det någon annan
som avgör om man är det?

Mystiken kring en människa 
består i det gåtfulla och 
mångtydiga i människans liv.

En mystiker förhåller sig till sin 
gudstro som den som döljer 
en hemlighet, eller som anar en 
hemlighet som vi andra inte vet.

Mystikern accepterar att världen är
full av oförklarligheter, finner sig i
att inte förstå, känner upprymdhet
inför att endast ana att det finns 
något större än han kan begripa.

Mystikern har ibland uppenbarelser
som vi andra inte har, stunder av 
klarhet där förståelsen för livet mera
utgår från en stark förnimmelse än 
det förnuftiga tänkandet.

Vem vill väl inte uppleva mystiken 
i tillvaron, som en mystiker?