kjellfrisk.com

min musik, poesi, prosa, nyheter

Jag presenterar mig här i egenskap av  kompositör och författare

Hitta mig också på; lattklacktsvarsmalt.blogspot.com

Facebook: Lättkläckt&Svårsmält

Wordpress: Lättkläckt!

 

Städvisan

Städvisan

Vad familjen gör en freda´
fast vi borde som andra, städa

Vi är inte dom som gräla till leda
från måndag till freda´
Nej, det får andra göra
Låt oss inte störa.

Vad familjen brukar göra
Det ka ni nu snart få höra
Vi har faktiskt slutat gräla
se´n vi började att spela

När andra börjar damma och feja
och moppa och skura och tjura,
då undrar vi försiktigt
vem dom nu skall lura.

Damma, feja moppa, skura
Fredag, städdag, gräldag, feldag.

Hej vad dammet yr när min mamma
tar tuban i famnen, det tutar som i hamnen
Hon blåser så´na toner,
våra dammråttor flyr.

Pappa trummar takten som man piskar en matta
vem kan det uppskatta.
Han trummar så´na rytmer att kopparna hoppa.

Syster hon är yster, vem kan vara dyster
då i sång hon utbrister
Vi seglar ut ur skurhinkens stormande sjö.

Är uti ditt rum en monsun, ta min bror med basun
han rör ej ett fjun
men han blåser så att håret det reser sig upp.

Jag spelar klarinett och jag heter Anette,
att det är ganska lätt för jag spelar på mitt sätt,
drillar lite här och ibland också här.

När vi spelar alla då stundar ju helgen,
mor pruttar i basen, far trummar av bara fasen,
syster yster klarar halsen och bror spelar vals igen.
Då bryr oss varken smuts eller lort eller damm.

Har du lite skit i hörnen, det har aldrig dödat barnen

Är problemet ditt samvete, värre är ett rent helvete.  

KF(2005)