kjellfrisk.com

min musik, poesi, prosa, nyheter

Jag presenterar mig här i egenskap av  kompositör och författare

Hitta mig också på; lattklacktsvarsmalt.blogspot.com

Facebook: Lättkläckt&Svårsmält

Wordpress: Lättkläckt!

 

Vem sover om natten?

Vem sover lugnt om natten?
 
Den som förtalar eller den som blir förtalad?
Den som förråder eller den som är förrådd?
Den som går bakom ryggen eller den bakom vars rygg man viskar?
Den som vill skada eller den som utsätts för skada?
Den som smider ränker eller den som är okunnig om sådant?
Den som är falsk eller den som är sann?
Den som nonchalerar eller den som nonchaleras?
Den som lägger sig med ett rymligt samvete eller den som somnar med ett rent samvete?
 
Vem sover om natten?