kjellfrisk.com

min musik, poesi, prosa, nyheter

Jag presenterar mig här i egenskap av  kompositör och författare

Hitta mig också på; lattklacktsvarsmalt.blogspot.com

Facebook: Lättkläckt&Svårsmält

Wordpress: Lättkläckt!

 

96

Anlända till nobelpristagarens Yeats stad
där pubarna ligger rad på rad
försöker vi hitta balansen i semesterlivet
och uppgiften att presentera det som är skrivet
om sjömän och kvinnor, fregatter och slag.
Det kan vara en utmaning och säkert ta ett tag.