kjellfrisk.com

min musik, poesi, prosa, nyheter

Jag presenterar mig här i egenskap av  kompositör och författare

Hitta mig också på; lattklacktsvarsmalt.blogspot.com

Facebook: Lättkläckt&Svårsmält

Wordpress: Lättkläckt!

 

Speciell

En främmande fågel
gläder oss särskilt,
den speciella fågeln
väcker vår nyfikenhet
och förtjusning.

En främmande mänska,
en som avviker från massan,
är också speciell, men utan att 
väcka vårt intresse, snarare blir
 vi avståndstagande.

Det är speciellt.