kjellfrisk.com

min musik, poesi, prosa, nyheter

Jag presenterar mig här i egenskap av  kompositör och författare

Hitta mig också på; lattklacktsvarsmalt.blogspot.com

Facebook: Lättkläckt&Svårsmält

Wordpress: Lättkläckt!

 

65

Fotografiet talar till mig först när jag upplever fotografens närvaro i fotograferingsögonblicket. Jag ser det fotografens öga ser, jag upplever något av det motivet och fotografen delar och den kommunikation som fanns just där, just då. Om jag inte kan se fotografen i motivet blir bilden bara en avbildning av ett objekt, inte ett fotografi som vill förmedla ett budskap. Fotografen blir i så motto nästan intressantare än det avfotograferade. Men utan sin kamera skulle fotografen vara helt osynlig.