kjellfrisk.com

min musik, poesi, prosa, nyheter

Jag presenterar mig här i egenskap av  kompositör och författare

Hitta mig också på; lattklacktsvarsmalt.blogspot.com

Facebook: Lättkläckt&Svårsmält

Wordpress: Lättkläckt!

 

71

"-Det är så tokigt."

-Vad svarar man när likvidationen närmar sig, när dammen brustit och utgifterna okontrollerat svämmar över alla bräddar samtidigt som inkomsterna flyter bort med regnmassorna? Vad gör man när ekonomin är satt på ett sluttande plan och reserven för likvida medel dräneras och snart är torrlagd? Vad gör man när det snart inte finns något guld kvar på botten av den torrlagda flodfåran men guldletarna behöver mat på bordet? Vad gör man när allt kapital runnit ut och hungersnöden snabbt närmar sig?

Skattsökarna vädjar till skattebetalarna såklart. Inte direkt, men genom deras folkvalda minister. Hen som nu i semestertid är den enda ansvariga beslutsfattaren. Hen som offentligt brett leende klippt navelsträngen åt de skrupellösa lycksökarna med sina vaskpannor. Hen blir nu ofrivillig gisslan i den turismsatsning som visat sig vara ett ekonomiskt slukhål där miljonerna försvinner fortare än de fylls på nya från nysprungna källor.
Vad gör den ekonomiskt ansvariga då? Jo, hen går till sin minister och ber om skattemedel. Till samma minister som sagt sig vara emot samhällsfinansierad näringsverksamhet.
Och den ansvarigas förklaringen till de troskyldiga skattebetalarna, hur lyder den?
"-Det är så tokigt."
Ja så tokigt det kan bli. Med näringspolitik och skattebetalares pengar.